Service vognen er et lille rullende værksted De fleste opgaver klare vi på stedet, med de medbragte materialer. Skulle opgaven kræve det, får vi materialer fra dag til dag.

Skulle De have en låse opgave, eller specielle sikrings ønsker som ikke er beskrevet her, så er De velkommen til at ringe og spørge ind til det. Vi finder tit den ”rigtige” løsning.

Vi laver også andet låsearbejde, har De låst dem ude  –  laver vi en oplukning. Har De en skuffe, gammel kiste, pengekasse eller noget andet hvor De har mistet nøglen, så kan vi og-så åbne det, og i nogle tilfælde kan vi fremstil-le en ny nøgle.

Vi reparere låse og karme efter indbrud. Ny montere og genmontere, AUTO oplukninger, dørtelefoner, dør spioner og kæder, låse til vin-duer og terrasse døre. Omstilling af låse, til nye nøgler.

Døgnvagt for oplukninger og andet nødarbejde.

Alle oplyste priser er inkl. 25% moms og kørsel i Frederikshavn. Kører også i opland, ring for aftale.